هستم اگر می‌روم

ساحل افتاده گفت گر چه بسی زیستم
هیچ نه معلوم گشت آه که من کیستم

موج ز خود رسته ای تیز خرامید و گفت:
هستم اگر می روم گر نروم نیستم
 
از: علامه محمد اقبال لاهوری
 
 
به نقل از پلاس خودم در اینجا.
/ 0 نظر / 70 بازدید